BLIV EN DEL AF BESTYRELSESFÆLLESSKABET

Tag én eller flere dele af bestyrelsesuddannelsen og forbliv et aktivt medlem i AROS BOARD bestyrelsesnetværket ved deltagelse i vores netværksarrangementer.

AROS BOARD ønsker at give deltagerne på bestyrelsesuddannelsen et stærkt netværkstilbudmed henblik på at bygge videre på den viden, de har fået med sig fra uddannelsen. Derfor er AROS BOARD bestyrelsesnetværket skabt for at give dig muligheden for at forblive en aktiv og relevant bestyrelsesprofil gennem videndeling, sparring og kompetenceudvikling.

Vi faciliterer en lang række netværksarrangementer med fokus på at videreudvikle dig i dit bestyrelsesarbejde og som bestyrelsesmedlem og positionere dig i jagten på den første eller næste bestyrelsespost.

Vi er ligeledes bindeleddet mellem netværkets medlemmer og virksomheder i bestyrelsesrekruttering og -sammensætning. Vi opslår løbende åbne poster i netværket som du har fortrinsret til at søge som medlem af AROS BOARD.