Bestyrelsesuddannelsen

Er du i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere, eller ønsker du at øge dine kompetencer og dit netværk inden for bestyrelsesverdenen? Så læs mere og tilmeld dig BESTYRELSESUDDANNELSEN og få værktøjer til dit næste bestyrelsesarbejde.

Bliv klogere på bestyrelsesverdenen

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere eller dig, der ønsker at øge dine kompetencer og netværk inden for de bestyrelser, du allerede arbejder i. Uddannelsen giver dig et akkrediteret eksamensbevis på din kunnen.

Den består grundlæggende af to akademifag og er derfor den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, der giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med 5 ECTS-point samt et certifikat til dit CV og din LinkedIn-profil.

BESTYRELSESUDDANNELSEN er sammensat således, at du får kompetencer til at begå dig i forhold til bestyrelsesansvar, strategi, jura samt får en relevant økonomiforståelse. Derfor er forløbet i to dele – alt efter hvilke erfaringer og kompetencer du har.

Del 1

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar – uanset om du arbejder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

  • Dag 1: Bestyrelseslokalet og strategi
  • Dag 2: Den juridiske ramme
  • Dag 3: Økonomi/revisorens bidrag
  • Dag 4: Samarbejde, kompetence og opsamling

Del 2

Arbejder du allerede i en eller flere bestyrelser men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

  • Dag 1: Strategiproces og internationalisering
  • Dag 2: Life Cycle Moments
  • Dag 3: Virksomhedens værdi
  • Dag 4: Digitalisering, ledelse og opsamling

NYHED 2022 - Formandsrollen på EAAA

På adskillige opfordringer fra tidligere deltagere på del 1 og del 2 har vi nu udviklet bestyrelsesuddannelsens Del 3: Formandsrollen.

Det sker i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD.

  • Del 3 er målrettet dig, der allerede har en formandspost eller gerne vil dygtiggøre dig til en formandspost.
  • Der vil være begrænsede pladser på forløbet, da det kun afholdes én gang om året.

Formandsrollen kører den 28. – 29. november 2022 på Hotel Vejlefjord.

Den værdiskabende bestyrelse

Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så du under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde.

Det giver for eksempel god mening, hvis du er virksomhedsejer og i proces med at etablere egen bestyrelse. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0. Bestyrelsesuddannelsen kan bruges til at arbejde sammen i processen og samtidig opnå personlige kompetenceløft og et certifikat på bestået uddannelse.

Samarbejdspartnere
og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, AROS BOARD og advokater fra Innova, som er ansvarlige for den juridiske del.

Undervisningen varetages af ovennævnte, som er erfarne og aktive bestyrelsesmedlemmer i flere roller, samt en erfaren underviser fra erhvervsakademiets kompetencecenter i finans med revisorbaggrund. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter fokus på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsordenen lige nu.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen. Hun vil være din eksamensvejleder og eksaminator på Del 1 og Del 2.