Bestyrelsesuddannelsen

Styrk dine bestyrelseskompetencer og gennemfør den akkrediterede bestyrelsesuddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD, der klæder dig på til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Brug fire dage på at opkvalificere dig selv og dine bestyrelseskompetencer, så du er klar til at indtage bestyrelseslokalet med nye værktøjer og opdateret bestyrelsesviden.

Den moderne bestyrelse

Fremtiden kræver professionelle bestyrelser, der er fremadskuende og skarpe både strategisk, forretningsmæssigt og i krisesituationer – og samtidig er sammensat af stærke ledelsesprofiler, der tør at udfordre ejeren eller direktionen.

Det er et faktum.

Der hviler et stort ansvar på fremtidens bestyrelsesmedlemmer og forventes meget af deres evner, viden og kunnen i bestyrelseslokalet.

Den dybdegående forståelse for alle bestyrelsens discipliner får du på bestyrelsesuddannelsen, der lærer dig alt fra det juridiske ansvar og de retslige rammer til det økonomiske ansvar, krisestyring, strategiske beslutninger og det menneskelige aspekt.

Hvorfor bør du tage en bestyrelsesuddannelse?

FORDI du som bestyrelsesmedlem:

 • varetager det vigtige hverv som selskabets øverste ledelsesorgan.
 • er med til at træffe omfangsrige strategiske og ledelsesmæssige beslutninger, der har betydning for selskabets vækst og udvikling.
 • agerer selskabets ultimative beslutningstager.

En opgave der uden tvivl følger et stort ansvar med – men præcist hvilket ansvar påtager du dig?

Med en bestyrelsesuddannelse får du fastsat de juridiske rammer for bestyrelsesarbejdet og ikke mindst, hvad DIT bestyrelsesansvar som professionelt bestyrelsesmedlem er. Du får hele “værktøjskassen”, der klæder dig på til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde, med real-life caseopgaver, nøgletalsforståelse, strategiske modeller og arbejdsværktøjer.

Vi har i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus skabt en praksisnær og levende uddannelse med fokus på at udvikle deltagerne i deres bestyrelsesrolle gennem real-life cases, gruppearbejde, dialog og præsentationer. Alt sammen krydret med undervisning og gæsteindlæg fra erfarne erhvervsfolk og bestyrelsespraktikere.

BESTYRELSESUDDANNELSENS DEL 1 & 2

Bestyrelsesuddannelsens del 1 og 2 bygger på akademifagene “grundlæggende bestyrelsesansvar” og “udvidet bestyrelsesansvar“. Udannelsesforløbet strækker sig over fire undervisningsdage med en afsluttende eksamen i din selvvalgte bestyrelsescase.

Bestyrelsesuddannelsen hos Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD er den eneste i Danmark, der giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med 5 ECTS-point samt et certifikat til dit CV og din LinkedIn-profil.

Del 3 - Rollen som bestyrelsesleder

Bestyrelsesuddannelsens del 3 stiller skarpt på rollen og dine kompetencer som bestyrelsesleder og gennemføres som et intensivt internatkursus over 2 dage.

Med forløbet ’Rollen som bestyrelsesleder’ får du bl.a.:

 • Undervisning af knivskarpe bestyrelsespraktikere
 • Gæsteindlæg fra øverste hylde. Vi zoomer ind på stakeholder management, ejerleder dilemmaer, beskyttelse af investering og et kig i krystalkuglen
 • Arbejde med en real-life-case der præsenteres for vores ekspertpanel
 • ’Work of Leaders’ – din egen personlige profil med fokus på ledelsesopgaven
 • Godt netværk og nye relationer
 • Et stop i en hektisk hverdag i godt selskab og lækre rammer på Hotel Vejlefjord.

 

Hvad kan du med en bestyrelsesuddannelse?

 1. Deltage i og træffe omfangsrige og komplekse beslutninger på topledelsesniveau.
 2. Tage del i økonomiske diskussioner og forstå vigtigheden i det gode samarbejde med banken.
 3. Udfordre ejeren og direktionen på et dokumenteret og ansvarsfuldt grundlag.
 4. Forstå din rolle og det bestyrelsesansvar, du påtager dig som bestyrelsesmedlem.
 5. Anvende strategiske modeller og brugbare bestyrelsesværktøjer i praksis ude i bestyrelseslokalerne.
 6. Bidrage til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde.
 7. Stå endnu stærkere ift. at hverve dig din første bestyrelsespost eller flere og større bestyrelsesposter.
 8. Sparre med og trække på de netværksrelationer, du har fået på uddannelsen – måske det kunne åbne nye døre i din søgen efter poster.

DEL 1: DIN FØRSTE BESTYRELSESPOST

Som bestyrelsesmedlem påtager du dig et stort ansvar – uanset om du er helt ny i bestyrelsen eller allerede arbejder i bestyrelsen for den lille lokale fodboldklub eller i en mindre virksomhed. Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

På Del 1 lærer du om det grundlæggende bestyrelsesansvar, og de fire undervisningsdage byder bl.a. på:

 • Grundlæggende indsigt i bestyrelsesarbejde
 • Det økonomiske aspekt af bestyrelsensarbejde
 • Selskabsloven og bestyrelsens juridiske ansvar
 • Visioner, strategi og forretningsplaner
 • Kommunikation og samarbejde
 • Bestyrelsens kompetencer og roller
 • Fintuning af dit personlige bestyrelses-CV.

Pris: 15.900 kr.
Prisen er inkl. fuld forplejning.

DEL 2: FLERE OG STØRRE POSTER

Arbejder du i flere bestyrelser, men mangler ny bestyrelsesinspiration og et kompetenceløft ift. den situation, virksomhederne befinder sig i?

På Del 2 dykker vi ned i bestyrelsens funktion i forbindelse med virksomhedshandler, generationsskifte i praksis samt regler og forpligtelser i krisestyringssituationer og kommer omkring:

 • Internationalisering
 • Køb og salg af virksomheder
 • Krisehåndtering og risikostyring
 • Økonomi og jura i særlige bestyrelsessituationer
 • Visioner og trends
 • Bæredygtighed i bestyrelsen
 • Digitalisering og cybercrime.

Pris: 15.900 kr.
Prisen er inkl. fuld forplejning.

FRA MEDLEM TIL FORPERSON

DEN VÆRDISKABENDE BESTYRELSESFORPERSON

Rollen som bestyrelsesleder er for dig, der ønsker nye værktøjer og inspiration til at udvikle dig i din rolle som forperson – men også for dig der arbejder dig hen mod din første forpersonspost. Du vil i løbet af to dage tilegne dig relevante værktøjer og redskaber til at udføre værdiskabende bestyrelsesarbejde i lederrollen, samtidig med at du stifter kendskab til og lærer om forpersonens særlige opgaver i forskellige kontekster.

Forløbet er den 29.-30. november 2023. 

Pris: 24.375 kr. inkl. moms
Pris dækker overnatning på Hotel Vejlefjord, middag og fuld forplejning.

ROLLEN SOM BESTYRELSESLEDER - DAG 1

 • Rammesætning fra medlem til forperson
 • ’Work of Leaders’, modellen og de personlige opmærksomheder
 • Gæsteoplæg 1
 • Jura med fokus på rollen som bestyrelsesleder
 • 3x3x3x3 modellen; 3 bestyrelser – 3 real-life-cases – på 3 timer – kogt sammen til 3 skarpe pitches.
 • Præsentation af case-løsning foran ekspertpanelet
 • Feedback fra ekspertpanelet på bestyrelsernes arbejde og løsningsforslag.

ROLLEN SOM BESTYRELSESLEDER - DAG 2

 • Individuelt fokus og refleksion på baggrund af casen fra dag 1 og feedback
 • Gæsteoplæg 2
 • Samarbejde i krydsfeltet – stakeholders, bestyrelse og direktion
 • Kunsten at være uenig på en konstruktiv måde
 • Gæsteoplæg 3
 • Det dynamiske bestyrelsesmøde – god mødeledelse
 • Sæt det rigtige hold – vurdering af bestyrelsens kompetencer
 • Opsamling og afslutning.

Der er ikke eksamen på del 3 af bestyrelsesuddannelsen, men alle kursister modtager eksamenscertifikat efter endt forløb.

Vær med til at skabe resultater, der kan mærkes

TAG EN BESTYRELSESUDDANNELSE

DEN PRAKSISNÆRE UDDANNELSE

Gennem den praksisnære undervisning på bestyrelsesuddannelsen arbejder du med dit eget bestyrelsesarbejde og ud fra en selvvalgt virksomhed og bestyrelsescase. Det kan være, at du som ejerleder er i proces med at etablere egen bestyrelse, eller at I som samlet bestyrelse ønsker at bringe jeres arbejde til version 2.0. Vi har set et hav af forskellige bestyrelsesinteresser og tilgangsvinkler i forhold til at tage en bestyrelsesuddannelse.

Uddannelsen bærer derfor også stort præg af mangfoldighed – det ses både i den brede vifte af virksomheder, der er repræsenteret på uddannelsen, og blandt kursisterne erhvervs- og uddannelsesmæssigt.

Gennem uddannelsen bestræber vi os på at klæde alle deltagere på til det værdiskabende og professionelle bestyrelsesarbejde ude i små og mellemstore virksomheder, foreninger og internationale selskaber.

Samarbejdspartnere og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen, som også er din eksamensvejleder og censor på Del 1 og Del 2. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere og bestyrelsespraktikere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter fokus på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsordenen lige nu.

Målet er at opdatere deltagernes bestyrelsesviden og give dem hele “værktøjskassen” til bestyrelsesarbejdet, som de kan gå direkte ud at implementere i praksis i bestyrelseslokalerne efter endt uddannelse.

UDDANNELSESHOLD I 2024: 

 • Uddannelsesstart den 7. marts 2024: Del 1 – Det grundlæggende bestyrelsesansvar
 • Uddannelsesstart den 29. august 2024: Del 1 – Det grundlæggende bestyrelsesansvar
 • Uddannelsesstart den 26. september 2024: Del 2 – Det udvidede bestyrelsesansvar
 • Uddannelsesstart den 24. oktober 2024: Del 1 – Det grundlæggende bestyrelsesansvar
 • Uddannelsesstart den 28. november 2024: Del 3 – Rollen som bestyrelsesleder