Bestyrelsesuddannelsen

Er du i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere, eller måske ønsker du at øge dine kompetencer og netværk indenfor bestyrelsesverdenen? Så læs mere og tilmeld dig BESTYRELSESUDDANNELSEN og få værktøjer til dit næste bestyrelsesarbejde.

Bliv klogere på bestyrelsesverdenen

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt første uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere, eller måske ønsker at øge dine kompetencer og netværk indenfor bestyrelsesverdenen. Den passer også for dig, der allerede nu arbejder i en eller flere bestyrelser, og som ønsker at få et akkrediteret eksamensbevis på din kunnen.

Den består grundlæggende af to akademifag, og er derfor den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, som giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med ECTS-point og et certifikat til dit CV og LinkedIn-profil.

BESTYRELSESUDDANNELSEN er sammensat således, at du får kompetencer til at begå dig i forhold til bestyrelsesansvar, strategi, jura og en relevant økonomiforståelse.

Derfor er forløbet i to dele – alt efter hvilke erfaringer og kompetencer du har.

Del 1

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar – uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

  • Dag 1: Bestyrelseslokalet og strategi
  • Dag 2: Den juridiske ramme
  • Dag 3: Økonomi/revisorens bidrag
  • Dag 4: Samarbejde, kompetence og opsamling

Del 2

Arbejder du allerede i en eller flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

  • Dag 1: Strategiproces og internationalisering
  • Dag 2: Life Cycle Moments
  • Dag 3: Virksomhedens værdi
  • Dag 4: Digitalisering, ledelse og opsamling

NYHED 2021 - Formandsuddannelsen på EAAA

På adskillige opfordringer fra tidligere deltagere på del 1 og del 2 udvikler vi nu bestyrelsesuddannelsens del 3: Formandsrollen.

Det sker i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Aros Board.

  • Del 3 er målrettet dig, der har en formandspost, eller gerne vil dygtiggøre dig til en formandspost.
  • Der vil være begrænsede pladser på forløbet, da det kun afholdes en gange om året.

Kører første gang d. 29. – 30. november 2021

Den værdiskabende bestyrelse

Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så I under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde.

Det giver for eksempel god mening, hvis du er virksomhedsejer og i proces med at etablere en egen bestyrelse. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0. I kan bruge bestyrelsesuddannelsen til at arbejde sammen i processen og samtidig opnå personlige kompetencer og certifikat.

Samarbejdspartnere
og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, Aros Board og med advokater fra Innova som ansvarlige for den juridiske del.

Undervisningen varetages af ovennævnte, som er erfarne og aktive bestyrelsesmedlemmer i flere roller, samt en erfaren underviser fra erhvervsakademiets kompetencecenter i finans med revisorbaggrund. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter spot på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsorden lige nu.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen, og hun vil også være din eksamensvejleder og eksaminator på del 1 og del 2.