AROS BOARD

DIT UNIKKE BESTYRELSESNETVÆRK 

I AROS BOARD uddanner, motiverer, kvalificerer og rekrutterer vi skarpe bestyrelsesprofiler til professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde. Din vej ind i netværket er ved at gennemføre én eller flere af delene på den akkrediterede bestyrelsesuddannelse, som vi udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Icon Vil du være en del af bestyrelsesfællesskabet?

AROS BOARD er et bestyrelsesnetværk for videndeling, sparring og kompetenceudvikling bestående af mere end 450 bestyrelsesuddannede medlemmer

Uddannelsen er din adgangsbillet til AROS BOARD’s unikke bestyrelsesfællesskab, hvor du holder din bestyrelsesprofil aktuel og relevant ved at deltage i vores bestyrelsesarrangementer. Plej dine netværksrelationer, udvikl dine bestyrelseskompetencer og bring dem i spil til de poster, som vi løbende opslår i netværket.

Icon Bestyrelsesrekruttering

Er din virksomhed klar til en bestyrelse?

I en verden hvor forandring er den eneste konstant, er det afgørende at have en bestyrelse, der ikke bare forstår virksomhedens nuværende udfordringer, men også kan agere proaktivt over for fremtidige tendenser og risici.

Forandringen starter med de rette mennesker og de rette bestyrelseskompetencer.

Lad os hjælpe dig med at finde dem!

Bestyrelsesuddannelsen gav en dyb indsigt i det professionelle bestyrelsesarbejde med viden, værktøjer og lærerige øvelser og real-life cases. Du får et fantastisk netværk - og som kronen på værket en eksamen, så du er sikker på, at det lærte har givet viden og værdi.

Marie Kock Pedersen, Founder & ejer Consil3

Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg skaber større værdi i bestyrelseslokalet og om egne kompetencer. Stor anbefaling herfra til at tage uddannelsen.

Kaj Kristensen, Konsulent hos Velas

Bestyrelsesuddannelsen har været interessant, lærerig og givende. Et super samspil mellem undervisning, gæsteoplæg, cases og idéudveksling i grupper. Værktøjerne er praksisnære og anvendelige til at tage direkte over i mit bestyrelsesarbejde.

Henrik Lindved, Interim CFO

Jeg deltog i workshoppen med AROS BOARD og fik god konkret feedback til forfinelse af mit bestyrelses-CV, nye gode mennesker i mit netværk og brush-up på min talentprofil.

Kristine Hejgaard, professionelt bestyrelsesmedlem og ejer af Kristine Hejgaard Human Ressources

Rekrutteringen til bestyrelsen i Plantetorvet.dk var en god oplevelse. Med en fyldig beskrivelse af forventninger og ambitionsniveau var det som kandidat let at gå til. Forløbet var kort, og jeg oplevede hele tiden at være godt orienteret.

Hanne Christensen, bestyrelsesleder i Plantetorvt.dk

Jeg har rekrutteret mit nuværende advisory board gennem AROS BOARD og i den forbindelse oplevet en enorm professionel tilgang til hele rekrutteringsprocessen.

Maya Hiort-Soele, CEO & Founder Maya Soele ApS.

Jeg har ved flere lejligheder samarbejdet med AROS BOARD i forbindelse med rekruttering. Jeg altid mødt medarbejdere med diskretion og empati i forhold til at rekruttere til et selskabs inderste organ. Varmeste anbefalinger.

Henning Lysgaard, Konsulent og bestyrelsesformand

Vi oplever stor professionalisme og tryghed hos AROS BOARD, der har sikret os et godt match mellem virksomheden, bestyrelsen og kandidaten. Rekrutteringsprocessen har været kort, præcis og effektiv.

Jan Tingleff Bruun, bestyrelsesformand Truck Center Kolding ApS

Bestyrelsesuddannelsen gav en dyb indsigt i det professionelle bestyrelsesarbejde med viden, værktøjer og lærerige øvelser og real-life cases. Du får et fantastisk netværk - og som kronen på værket en eksamen, så du er sikker på, at det lærte har givet viden og værdi.

Marie Kock Pedersen, Founder & ejer Consil3

Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg skaber større værdi i bestyrelseslokalet og om egne kompetencer. Stor anbefaling herfra til at tage uddannelsen.

Kaj Kristensen, Konsulent hos Velas

Bestyrelsesuddannelsen har været interessant, lærerig og givende. Et super samspil mellem undervisning, gæsteoplæg, cases og idéudveksling i grupper. Værktøjerne er praksisnære og anvendelige til at tage direkte over i mit bestyrelsesarbejde.

Henrik Lindved, Interim CFO

Jeg deltog i workshoppen med AROS BOARD og fik god konkret feedback til forfinelse af mit bestyrelses-CV, nye gode mennesker i mit netværk og brush-up på min talentprofil.

Kristine Hejgaard, professionelt bestyrelsesmedlem og ejer af Kristine Hejgaard Human Ressources

Rekrutteringen til bestyrelsen i Plantetorvet.dk var en god oplevelse. Med en fyldig beskrivelse af forventninger og ambitionsniveau var det som kandidat let at gå til. Forløbet var kort, og jeg oplevede hele tiden at være godt orienteret.

Hanne Christensen, bestyrelsesleder i Plantetorvt.dk

Jeg har rekrutteret mit nuværende advisory board gennem AROS BOARD og i den forbindelse oplevet en enorm professionel tilgang til hele rekrutteringsprocessen.

Maya Hiort-Soele, CEO & Founder Maya Soele ApS.

Jeg har ved flere lejligheder samarbejdet med AROS BOARD i forbindelse med rekruttering. Jeg altid mødt medarbejdere med diskretion og empati i forhold til at rekruttere til et selskabs inderste organ. Varmeste anbefalinger.

Henning Lysgaard, Konsulent og bestyrelsesformand

Vi oplever stor professionalisme og tryghed hos AROS BOARD, der har sikret os et godt match mellem virksomheden, bestyrelsen og kandidaten. Rekrutteringsprocessen har været kort, præcis og effektiv.

Jan Tingleff Bruun, bestyrelsesformand Truck Center Kolding ApS

WORKSHOP den 29/10

Vil du være skarp på dine bestyrelseskompetencer, når den næste post byder sig?

AROS BOARD inviterer til praktisk bestyrelsesworkshop, hvor vi går i dybden med dit professionelle bestyrelses-CV og sammensætningen af din personlige business branding profil – herunder dine personlige mål og vejen til bestyrelsesposterne. Vi vil ligeledes arbejde med dit digitale bestyrelsesaftryk, og hvordan du gør dig mere synlig for at signalere din interesse for bestyrelsesarbejde.

Icon Bestyrelsesarrangementer

Hold dig opdateret på kommende seminarer, kurser og netværksarrangementer i AROS BOARD samt åbne uddannelseshold via vores kalenderoverblik.

Icon NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag invitationer til kommende seminarer og events i AROS BOARD.

Icon BESTYRELSESUDDANNELSEN

Har du en ambition om at lede på højt niveau og løfte det store ansvar, du som bestyrelsesmedlem har?

Så er en bestyrelsesuddannelse et rigtig godt fundament.

Vi har skabt en praksisnær og levende uddannelse med fokus på at udvikle deltagerne i deres bestyrelsesrolle gennem real-life cases, gruppearbejde, dialog og præsentationer. Undervisningen krydrer vi med gæsteindlæg fra erfarne erhvervsfolk og bestyrelsespraktikere.

 

Icon DE 3 UDDANNELSESDELE

Styrk dine bestyrelseskompetencer og gennemfør den akkrediterede bestyrelsesuddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus og AROS BOARD, der klæder dig på til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde. På vores akkrediterede bestyrelsesuddannelse, der udbydes i tre uafhængige dele, kommer du igennem alt fra dokumentgang og de juridiske rammer og ansvarsnormer til det økonomiske ansvar, krisestyring, strategiske beslutninger og de menneskelige relationer.

DEL 1: DET GRUNDLÆGGENDE BESTYRELSESANSVAR

DEL 2: DET UDVIDEDE BESTYRELSESANSVAR

DEL 3: ROLLEN SOM BESTYRELSESLEDER

DE 7 TRIN

EN MANUAL TIL BESTYRELSESARBEJDE I PRAKSIS

“De 7 trin – en manual til bestyrelsesarbejde i praksis” er en praktisk arbejdesmanual opdelt i syv logiske områder, der med tjeklister og spørgeskemaer giver alle omkring bestyrelsesbordet et relevant og praktisk redskab til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde og sikrer god virksomhedsledelse.

Icon Om AROS BOARD

AROS BOARD – DIT UNIKKE BESTYRELSESNETVÆRK

Vi ønsker at give deltagerne på vores bestyrelsesuddannelse et stærkt netværkstilbud med henblik på at bygge videre på den viden, de har fået med sig fra uddannelsen. Derfor er AROS BOARD bestyrelsesnetværket skabt for at give dem muligheden for at forblive aktive og relevante bestyrelsesprofiler gennem videndeling, sparring og kompetenceudvikling.

Vi faciliterer en lang række netværksarrangementer med fokus på at udvikle medlemmerne i deres bestyrelsesarbejde og som bestyrelsesmedlemmer og positionere dem i jagten på den første eller næste bestyrelsespost.

Vi er ligeledes bindeledet mellem netværkets medlemmer og virksomheder i bestyrelsesrekruttering og -sammensætning. Vi opslår løbende åbne poster i netværket, som du har fortrinsret til at søge, hvis du er medlem af AROS BOARD.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i AROS BOARD! 

Følg os på LinkedIn eller Facebook.