De 7 Trin

EN MANUAL TIL BESTYRELSESARBEJDE I PRAKSIS

Første version af De 7 trin udkom i august 2020 og er en praktisk bestyrelsesmanual, der med tjeklister og spørgeskemaer giver alle omkring bestyrelsesarbejdet et relevant og praktisk arbejdsredskab.

Bestyrelseslandskabet er i bevægelse, hvilket har gjort bestyrelsesarbejde langt mere komplekst end tidligere. Vi har opdateret version 1 af De 7 trin med udgangspunkt i de aktuelle bestyrelsestendenser og problemstillinger, bestyrelserne står overfor nu, så manualen kan bruges af nutidens og fremtidens bestyrelsesmedlemmer samt ejerledere, der ønsker at udvikle deres forretning.

I version 2 finder du et 40 siders ESG-appendix med artikler fra forskellige ESG-specialister, -praktikere og -eksperter.

Bestil et signeret eksemplar her

Printet udgave

Icon Et praktisk arbejdsredskab til bestyrelseslokalet

Bestyrelsens rolle og ansvar er heldigvis fortsat genstand for betydelig interesse. Der er i de seneste år udgivet en lang række bøger om bestyrelsesarbejde, og flere og flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner uddanner og certificerer bestyrelsesmedlemmer.

I hele dette ”bestyrelseslandskab” er målet med De 7 trin at præsentere en operationel og praksisnær manual for bestyrelsesarbejdet. En manual som både introducerer alle relevante formalia og præsenterer konkrete værktøjer, modeller, spørgeskemaer og tjeklister, som giver alle omkring bestyrelsesarbejdet et relevant arbejdsredskab.

Icon Sådan anvender du manualen

I den nyetablerede bestyrelse anbefaler vi, at bestyrelsesformanden eller en ekstern bestyrelseskonsulent er projektleder på at få gennemarbejdet og afklaret alle syv trin. Dette for at sikre et godt og solidt fundament for det fremadrettede bestyrelsesarbejde, men også for at forventningsafstemme samarbejdet og sikre, at der er god kemi parterne imellem.

De fleste bestyrelser strukturerer bestyrelsesarbejdet efter et årshjul med fastlagte procedurer og temaer. Vi anbefaler, at alle syv trin benyttes som tjekliste mindst en gang årligt i bestyrelsens arbejde – ligesom De 7 trin også kan anvendes som udgangspunkt og supplement for bestyrelsens strategiarbejde.

DE 7 TRIN

  1. TRIN: Juraen
  2. TRIN: Bestyrelsen
  3. TRIN: Ledelsen
  4. TRIN: Virksomheden
  5. TRIN: Meningen
  6. TRIN: Forretningsplanen
  7. TRIN: Evalueringen

Icon Praktiske arbejdsskemaer

Hent nyttige arbejdsskemaer fra De 7 trin samt skabeloner til strategihuset og bestyrelsens årshjul.

Icon Pensum på bestyrelsesuddannelsen

De 7 trin er en del af pensum på vores akkrediterede bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.