AROS BOARD Bestyrelsesseminarer

Udbyg din bestyrelsesviden på vores kvartalsvise seminarer i netværket, der stiller skarpt på aktuelle bestyrelsesemner og -problematikker. Vi drøfter bestyrelsesdilemmaer og bringer vores bestyrelseskompetencer i spil i mødet med den ejerleder eller virksomhed, der gæster hvert seminar med et pitch på ledige bestyrelsesposter – en rig mulighed for samtidig også at udvide dit netværk.

ER DU NYSGERRIG PÅ BESTYRELSESARBEJDE?

Fire gange om året mødes vi i AROS BOARD bestyrelsesnetværket og inspirerer, videndeler og sparrer med hinanden om aktuelle emner og problematikker i bestyrelseslokalet – og så netværker vi på livet løs.

 

Vidensdeling sparring kompetenceudvikling

AROS BOARD bestyrelsesseminar - den 17. april 2024

Cybercrime – hvad er bestyrelsens rolle og hvilket ansvar har bestyrelsen?

AROS BOARD bestyrelsesseminar - den 12. juni 2024

Salgsmodning – hvordan øger bestyrelsen og direktionen værdien af virksomheden og gør den klar til salg?

2023 SEMINARER: Temaer og speakere

Seminarerne faciliteres af Karina Boldsen og består af: Relevante temaindlæg fra skarpe erhvervsfolk og bestyrelsespraktikere, bestyrelsesdilemmaer og -pitches, masser af netværk, bobler og god mad.

I 2023 zoomer vi ind på bestyrelsesemner som ESG og grøn omstilling, bestyrelsesformandens rolle anno 2023, bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder, organisationsudvikling og internationalisering.

 

AROS BOARD bestyrelsesseminar - den 10. september 2024

Det meningsfulde bestyrelsesarbejde.

AROS BOARD bestyrelsesseminar - den 20. november 2024

Bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder.

BESTYRELSESEMNER OG INDLÆGSHOLDERE i 2022:

Bestyrelsesscenen anno 2022 og det nye bestyrelsesparadigme, mediation og konflikthåndtering, effektivitetshåndtag i bestyrelsen, ledelsestendenser samt hvordan hjørneflagene for det værdiskabende bestyrelsesarbejde sættes.

Det siger deltagerne om seminarerne i AROS BOARD:

“Da jeg selv sigter mod at blive professionelt bestyrelsesmedlem, fandt jeg AROS BOARD bestyrelsesseminarerne relevante og brugbare i forhold til at holde min bestyrelsesviden opdateret samt tilegne mig gode værktøjer til bestyrelsesarbejdet.” – Helle Simonsen

“Super inspirerende seminarer med en god veksling mellem teori og praksis – og så møder man en masse gode mennesker, som også interesserer sig for bestyrelsesarbejde.” – Ingrid Ahrenkilde

“Altid super lærerige og inspirerende seminarer – jeg tager med glæde turen hele vejen fra KBH.” – Anders Engdahl

“Som ny i bestyrelsesverdenen er AROS BOARD bestyrelsesseminarer en god måde at få indblik i den på – både fagligt men især også relationelt.” – Lone Reumert