AROS BOARD Bestyrelsesseminarer

Udbyg din bestyrelsesviden på vores kvartalsvise seminarer i netværket, der stiller skarpt på aktuelle bestyrelsesemner og -problematikker. Vi drøfter bestyrelsesdilemmaer og bringer vores bestyrelseskompetencer i spil i mødet med den ejerleder eller virksomhed, der gæster hvert seminar med et pitch på ledige bestyrelsesposter – en rig mulighed for samtidig også at udvide dit netværk.

ER DU NYSGERRIG PÅ BESTYRELSESARBEJDE?

Fire gange om året mødes vi i AROS BOARD bestyrelsesnetværket og inspirerer, videndeler og sparrer med hinanden om aktuelle emner og problematikker i bestyrelseslokalet – og så netværker vi på livet løs.

 

Vidensdeling sparring kompetenceudvikling

29. marts 2023

“ESG og grøn omstilling på bestyrelsesagendaen.”
Anna Lyster, Owner Compliance House.
Mette Mørup, Konsulent Rotundo.
Anja Juhl Jensen, Chief Executive Officer & Founder Belance.

7. juni 2023

“Bestyrelsesformanden anno 2023.”
Marianne Bedsted, CEO Salling og bestyrelsesformand for DR – Danmarks Radio.

2023 SEMINARER: Temaer og speakere

Seminarerne faciliteres af Karina Boldsen og består af: Relevante temaindlæg fra skarpe erhvervsfolk og bestyrelsespraktikere, bestyrelsesdilemmaer og -pitches, masser af netværk, bobler og god mad.

I 2023 zoomer vi ind på bestyrelsesemner som ESG og grøn omstilling, bestyrelsesformandens rolle anno 2023, bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder, organisationsudvikling og internationalisering.

 

30. august 2023

“Bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder.”
Jimmi Mortensen, CEO ACTONA.

”Organisationsudvikling 2023 – Har bestyrelserne de rette kompetencer, der sikrer, at organisationen udvikler sig i takt med markedet?”
Torben Nørby, CEO/Founding Partner People & Performance.

21. november 2023

”Bestyrelsesarbejdet i et internationalt perspektiv – og min vej til posten.”
Lars Bay-Schmidt, CEO Plantas.

“Bestyrelsesarbejdet i et langsigtet perspektiv”
Peter Gæmelke, professionel bestyrelsesformand (nuværende bestyrelsesformand i Velliv Foreningen – tidligere bestyrelsesmedlem i KIRKBI og formand i Nature Energy).

BESTYRELSESEMNER OG INDLÆGSHOLDERE i 2022:

Bestyrelsesscenen anno 2022 og det nye bestyrelsesparadigme, mediation og konflikthåndtering, effektivitetshåndtag i bestyrelsen, ledelsestendenser samt hvordan hjørneflagene for det værdiskabende bestyrelsesarbejde sættes.

Det siger deltagerne om seminarerne i AROS BOARD:

“Da jeg selv sigter mod at blive professionelt bestyrelsesmedlem, fandt jeg AROS BOARD bestyrelsesseminarerne relevante og brugbare i forhold til at holde min bestyrelsesviden opdateret samt tilegne mig gode værktøjer til bestyrelsesarbejdet.” – Helle Simonsen

“Super inspirerende seminarer med en god veksling mellem teori og praksis – og så møder man en masse gode mennesker, som også interesserer sig for bestyrelsesarbejde.” – Ingrid Ahrenkilde

“Altid super lærerige og inspirerende seminarer – jeg tager med glæde turen hele vejen fra KBH.” – Anders Engdahl

“Som ny i bestyrelsesverdenen er AROS BOARD bestyrelsesseminarer en god måde at få indblik i den på – både fagligt men især også relationelt.” – Lone Reumert

 

AROS BOARD NYTÅRSKUR 2024

Traditionen tro skyder vi igen det nye år i gang med et brag til nytårskur i gallaens tegn onsdag den 17. januar 2024.